תקנון ותנאי שימוש באתר ארומדי -  ארומתרפיה טיפולית

 
ברוכים הבאים לאתר ארומדי - המציע ערכת ארומתרפיה טיפולית טבעית, לטיפול ולהקלה במגוון בעיות רפואיות שכיחות, המאפשרת ניידות מלאה לצד נראות אופנתית מעצימה. השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. התנאים מנוסחים, מטעמי נוחות, בלשון זכר בלבד ומתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

הקדמה

 1. אתר "ארומדי – ארומתרפיה טיפולית" (להלן "האתר") הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובחו"ל. האתר מציע למכירה את המוצרים באתר (להלן: "המוכר") ומנוהל ע"י זאב הושמנד מרחוב גד מכנס 29 פ"ת. אנא קראו את התקנון מפעם לפעם שכן עשויים לחול בו שינויים.
  לשאלות או הבהרות אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בטלפון 054-6998894 בשעות הפעילות.
 2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון ותנאי שימוש אלו.
 3. יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר.
 4. ברכישה רשאים להשתתף בני 18 ומעלה. ההשתתפות מותנית במסירת פרטים מזהים נכונים (שם, כתובת, טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני של הלקוח).

 
שמירה על פרטיות

 1. האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אשר יוזן על ידי המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש לצורך ביצוע איזה מהפעולות על פי הוראות התקנון בכללותן, ו/או כנדרש על פי דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
 2. המשתמש יודע כי האתר ומפעיליו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בכדי להימנע מהעברתו לגורמים שלישיים חיצוניים.
 3. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינם בשליטת האתר ו/או מפעיליו ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיו האתר ומפעיליו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו באם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 4. האתר ומפעיליו יוכלו להמשיך ולשמור כל מידע אישי של המשתמש, וכן כל מידע בכל הקשור לרכישותיוללא הגבלת זמן, והמשתמש מצהיר ומאשר כי הוא נותן בזאת הסכמתו לאמור, כמו גם הסכמתו כי יעשה במידע זה שימוש לצורך בדיקות וחישובים סטטיסטיים וכן כדי להציע למשתתף בעתיד, מוצרים נוספים כלשהם אשר ישווקו על ידי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

 

קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

 1. האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תמונות, טקסטים, צילומיםצרור רעיונות חלקי או כולל, כל מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר בין שהינם רשומים ובין אם לאו שייכים בלעדית לבעלי אתר "ארומדי", ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל. וכמו כן ע"י אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
 2. חל איסור על המשתמש להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, להציג, לשדר, לבצע, ליצור עבודות נגזרות, להנפיק רישיון למכור, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי כל חלק מן המידע הכלול באתר ללא הסכמתה הכתובה והמפורשת של בעלי האתר " ארומדי".
 3. המשתמש מכיר בזכויות היוצרים הקיימות ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או כל שימוש בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים פקודת זכויות היוצרים, באמנות בינ"ל ו/או פגיעה בזכות יוצרים ו/או זכות קניין כלשהי, לרבות חוק הפטנטים, או כל חוק, צו או תקנה אחרת שהותקנה על פיהם, או לגרום לכל שינוי או סילוף במידע או בכל חלק במידע באתר.

 


אופן הרכישה באתר

 1. בשיטת הקניה באתר ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
 2. כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף רשאי לקנות באתר. רוב הפריטים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו של המוצר כולל מע"מ. המשתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט הקיים במלאי, לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת. כמו כןבסיום ההזמנה יש לגשת לקופה לצורך תשלום. כדי לבצע תשלום של הקניה יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע הקניה.
 3. חיוב המזמין בגין עלות המוצר ו\או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות אחת מהדרכים לקבלת תשלום המקובלות באתר.
 4. כל המבצע פעולה ו/או קנייה באתר בין אם היא טלפונית ובין אם היא דרך האתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים לתנאים  וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה , והדבר יהווה בסיס משפטי.
 5. מפעיל האתר יוכל להפסיק או לשנות את מתן שירותי האתר, בין אם נתן הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא להם כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר עם הפסקת או השינוי השירות.
 6. המשתמש מודע לכך שכל שימוש באתר מבוצע על אחריותו בלבד.
 7. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכל המוסר פרטים  כוזבים יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאתר עקב כך.

 

המוצרים

 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ייתכן מקרה בו אותו המוצר יסופק ללקוח באריזה שונה מהמוצג באתר בשל הבדלים באריזות שיש לעיתים במלאי היצרן. יתכנו הבדלים בין הגוונים\ העיצובים המופיעים בתצלוםלבין הגוון\העיצוב האמיתי של המוצר שיסופק.
 2. אין האתר אחראי על שימוש לא אחראי במוצר שנרכש ותוצאותיו  קרי, שימוש שאינו בהרחה בלבד, או שימוש שונה ממה שהוסבר והומחש באתר "ארומדי" ובהוראות המצורפות לאריזת המוצר. מבצע ההזמנה יהיה אחראי באופן בלעדי לשימוש במוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר ותוצאותיו.
 3. הלקוח מודע לכך כי המוצרים באתר הינם בקטגוריית מוצרי בריאות טבעיים שאינם בגדר תרופה, ולכן לא עברו את בדיקות משרד הבריאות בישראל. ספקי השמנים האתריים מהם אנו מייצרים את הפורמולות מאושרים ע"י משרד הבריאות לייבא ולייצר שמנים לטיפול.
 4. האתר "ארומדי" או מפעיליו/בעליו לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק עקיף,ישיר, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש במוצרים או בחומרי גלם הנמכרים באתר זה או מרכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

 1. המוכר ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הגשת הצעתך באתר ויפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. המוכר מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
 2. בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שביתה, שריפה, שיטפון, מלחמה וכו', יידע האתר את הרוכש מיידית עם היוודע דבר האיחור ויתאפשר לרוכשים לבחור בין המשך המתנה לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת הכסף לרוכש.
 3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית המוכר רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
 4. תקנון רשות הדואר לישראל (או של כל גוף אחר באמצעותו האתר מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים) יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל הצעת רכישה.
 5. מועד אספקת המוצרים הוא עד 14 ימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין או כל אמצעי תשלום אחר (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 6. אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה על ידי המוכר דרך משלוח המוצר לכתובת שנמסרה ע"י המשתמש מבצע ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה.
 7. האתר לא יישא באחריות של כל נזק שהוא שעלול להיגרם למוצרים מרגע יציאתם למשלוח.
 8. האתר לא יישא באחריות כלפי מזמין המוצר\הציוד בגין תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שהאתר סיפק את המוצר למשלוח.
 9. במקומות מרוחקים ונידחים, תיתכן תוספת תשלום בגין משלוח וזאת על פי מחירון חברת המשלוחים/דואר ישראל.
 10. המוכר שומר לעצמו את הזכות שלא לספק מוצר מסוים, במידה שהמוצר אזל במלאי או שחלה טעות במחיר/במפרט. במקרה כזה הלקוח יקבל הודעה על ביטול העסקה תוך 24 שעות מביצועה ויזוכה תוך 24 שעות מקליטתה, באם חויב.אופן התשלום 

 1. התשלום באתר הינו באמצעות כרטיסי אשראי שהונפקו על ידי בנק בישראל ושנתמכים ע"י חברת הסליקה.
 2. החיוב יבוצע תמיד בתשלום אחד.
 3. הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" / "רכישה טלפונית ו/או "עסקת אינטרנט".

 

מדיניות החזרות או ביטולים

 1. הלקוח רשאי לבטל הזמנה ובתנאי שהאריזה סגורה ושלא נעשה שימוש כלשהו במוצר. המוצר יישלח חזרה באותו מצב כפי שנשלח תוך 14 יום מהגעת המשלוח. הלקוח מודע כי באחריותו לשלוח את המוצר לכתובת "ארומדי – רח' גד מכנס 29 פ"ת " ולשאת בעלויות המשלוח.
 2. הזיכוי עבור המוצרים שיוחזרו יהיה מלא ובתנאי שהגיע למוכר במצב תקין. הזיכוי יהיה באותו אמצעי תשלום שבו שילם הלקוח.
 3. על הלקוח לבדוק את המוצר עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או בשונה ממה שהוזמן, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי יצירת קשר בבקשה לביטול, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכןהתשמ"א- 1981.
 4. במקרים אלו הלקוח לא יחויב בעלות המשלוח: אם המוצר הגיע שבור או פגום או בשונה ממה שהוזמן ובמקרה של עיכוב באספקה מעבר ל-14 ימי עבודה.
 5. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן להחזיר מוצרים שהצרכן פתח את אריזתם, או השתמש בהם כדוגמת פורמולות השמנים.
 6. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם, או אי התאמה, המוכר יחזיר תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את כספו של הצרכן, למעט דמי ביטול בסך 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מבין השניים. למוכר יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה משמעותית בערך המוצר. מבצעים 

 1. האתר ומפעיליו שומרים על זכותם לפרסם מדי פעם בפעם מבצעים, המבצעים יתבצעו על פי ובהתאם לתנאי המבצע אשר יפורסמו באשר לאותו המוצר.
 2. האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות המלאה, על פי שיקול דעתם הבלעדילהאריך או לקצר את משך הזמן בו יתקיימו מבצעים, או אפילו לבטלם לחלוטין,למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין החלטה זו.
 3. המוכר רשאי להגביל את כמות הקנייה, על פי שיקול דעתו.

 

כללי

 1. לבעלי האתר יש זכות מלאה לשנות את תקנון האתר, ללא הודעה מוקדמת, ובלבד שבאתר יפורסם התקנון המעודכן
 2. האתר רשאי ללא הודעה מוקדמת ,להפסיק בכל עת את הפעילות והשימוש באתר כמו כן להפסיק מכירת מוצר מסוים.
 3. הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ושירותים מהמוצרים המוצעים למכירה באתר שמורה בכל עת ל- "ארומדי" ומפעיליו.
 4. האתר הינו אתר דינאמי ורשאי לערוך מוצרים\ציוד להסיר ו/או להוסיף לפי החלטתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת, כמו כן המחירים והמבצעים באתר דינאמיים ומתעדכנים מעת לעת. מפעילי האתר לא יתנו או יזכו לקוחות שרכשו מוצרים בכל זיכוי כספי כזה או אחר ,לאחר אישור הזמנה באינטרנט או טלפונית.
 5. אתר "ארומדי" שומר לזכותו את הזכות לשלוח מידי פעם הודעות בדוא"ל המכילות מודעות פרסומיות, מבצעים וכדומה.
 6. כל המחירים המופיעים באתר בעברית נקובים בשקלים חדשים וכוללים כבר מע"מ.
 7. לרשותך מענה אנושי בטלפון 054-6998894 בימים א' – ה' בין השעות 10.00-19.00 ובימי ו' בין 9:00-12:00,
  או במייל aromadi10@gmail.com
 8. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר הינו בתי המשפט המוסמכים באזור פ"ת  או ת"א ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

ארומדי וצוות האתר מאחלים לכם קנייה נעימה והנאה מלאה ממוצרינו.